Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling en kwaliteit van de content op deze website, toch is het mogelijk dat er informatie wordt gepubliceerd die onvolledig of onjuist is. Zo kunnen wij u niet de garantie geven dat op deze website juiste informatie is te vinden waarna u op zoek bent. De informatie op deze website wordt dagelijks meer en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde worden aangebracht.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor indirecte of enigerlei directe schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Mocht u nog met een vraag zitten of mochten er nog dingen zijn die onduidelijk zijn dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website.